↑ Return to ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provozní řád školní jídelny

1) Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonů č.76/1978 Sb., č.390/1991 Sb.,
č.258/2000 Sb. o školním stravování, vyhlášek č.48/1993 Sb., č.107/2005 Sb. o školním
stravování a č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vše ve znění
platných předpisů. Je dodržován HACCP. Základní vyhlášky a předpisy jsou k
dispozici v ředitelně školy.
ŠJ MŠ zajišťuje stravování dětí , závodní stravování zaměstnanců a cizích strávníků.
Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je
zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské
strávníky pedagogický dozor, případně další zaměstnanci MŠ.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního
koše vybraných potravin.
Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo.

2) Provoz ŠJ MŠ
Svačina : 8,30- 9,15 hod.
Oběd: 11,30- 12,30 hod.
Svačina: 13,45- 14,15 hod.
Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 10 minut
v návaznosti na program dětí.

3) Pitný režim
Děti mají teplý čaj s citronem k dispozici již od 6,30 hod.
Paní kuchařky doplňují čaj po svačině do tříd.
Od 7,00 hod. mají děti ve třídách mísu s ovocem ( jablka, hrušky ).

 

Provozni rad skolni jidelny
Název: Provozni rad skolni jidelny (279 clicks)
Titulek:
Filename: provozni-rad-skolni-jidelny.pdf
Velikost: 75 KB