«

»

Kvě 29 2017

Schůzka rodičů přijatých dětí ve šk. rok 2017/2018 bude 20.6. v 16,00 hodin

Rodiče obdrží informace :

  • zařazení dítěte do třídy
  • organizace dne v mateřské škole
  • organizace školního roku
  • úplata za předškolní vzdělávání
  • Školní řád