»

Led 02 2015

Platba za obědy v hotovosti

Š K O L N Í  J Í D E L N A
I N F O R M A C E P R O R O D I Č E
___________________________________
Vedoucí školní jídelny oznamuje rodičům,
že je znovu možno platit za obědy hotově
a to v době od 7.15 hodin do 8.30 hodin
v kanceláři školní jídelny.

Změna od 5.1.2015 :
dítě, které odchází po „O“ nedostává náhradní svačinu s sebou.
POKUD RODIČE RÁNO NAHLÁSÍ, ŽE SI DÍTĚ VYZVEDNOU PO OBĚDĚ, BUDE SVAČINA ODEČTENA ZE STRAVNÉHO.

Print Friendly, PDF & Email